دورهمی لوگوتایپ

  • آثار دورهمی
  • لوگوتایپ
  • نمایشگاه

برچسب: بیانیه

بیانه نمایشگاه دورهمی لوگوتایپ‌ها
27/02/1400

بنام او ... بیانه نمایشگاه دورهمی لوگوتایپ‌ها مسلماً اهمیت نوشتار در ثبت و ضبط و ماندگاری تاریخ و تمدن بشری بر کسی پوشیده نیست اما گرایش های نو  وکاربرد های نوین نوشتار در دنیای معاصر را باید به مردم معرفی کرد و نباید از یاد برود که توجه به تایپ...

Content is protected. Right-click function is disabled.